In Tờ Rơi Archive

Ưu và nhược điêm khi in tờ rơi ghép

Trong lĩnh vực in ấn có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, chỉ những người am hiểu mới có thể hiểu hết được ý nghĩa của nó. Hẳn bạn cũng đã nghe đến in ghép và in riêng tờ rơi chuyên nghiệp nhưng chưa được tường tận. In ghép hay in riêng là kỹ thuật in trong tất cả các lĩnh vực in ấn như …

Chất liệu giấy để in tờ rơi

Hiện nay, việc sử dụng các mẫu in Tờ rơi quảng cáo trong các chiến dịch quảng bá sản phẩm mới là điều không thể thiếu của các công ty. Tuy nhiên, qui trình in ấn Tờ rơi quảng cáo còn rất nhiều vấn đề liên quan tới mẫu in tờ rơi quảng cáo chưa được giải đáp. Và loại giấy in tờ rơi quảng …